Ana içeriğe geç

Modül Oluşturma (RDBMS)

İlişkisel Veri Tabanı#

Code First yaklaşımında ilişkisel bir veri tabanı (RDBMS) varlık nesnesi oluşturulacaksa Entities katmanında Concrete klasörü altında oluşturulmalıdır.

İlişkisel veri tabanı kullanılacağı zaman yaratılan sınıfın IEntity Interface'inden implement edilmesi beklenmektedir. Aynı zamanda oluşturulan sınıf ismiyle dosya isminin aynı olması bir zorunluluktur.

DevArchitecture Code Generator sizin ilişkisel bir veri tabanı ile çalışmak istediğinizi buradan anlayacak ve ona göre kod üreteci ilgili metot ve sınıfları üretecektir. İlişkisel veri tabanı için örnek sınıf yazımı aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Oluşturulan bu sınıf üzerinde sağ tıklanır ve DevArchitecture Code Generator Menüsüne ulaşılır.

DevArchitectureFw Generate All Layers tıklanır.

Tüm katmanlar için gerekli sınıf, metot ve konfigürasyonların oluşturulması için kısa bir süre beklenir.

DataAccess Katmanı#

ProjectDbContext Sınıfı#

DataAccess->Concrete->EntityFramework->Contexts->ProjectDbContext içine DbSet Tanımlama işlemi otomatik olarak yapılmıştır.

Bu işlem sonunda bir Migration ihtiyacı oluşmuşsa Migration işlemi başlatılır. (bkz. Migration Yönetimi)

Business Katmanı#

Startup Sınıfı#

Business->Startup.cs sınıfına Autofac için gerekli olan Register işlemi burada konfigüre edilir. Burası aynı zamanda Development, Staging, Production ortam değişkenlerinin yönetildiği yerdir. Tüm ortam değişkenleri için konfigürasyon DevArchitecture Code Generator tarafından tanımlanır.

Bu sınıf aynı zamanda sistemin hangi veri tabanı ile çalşacağını belirlemek için de kullanılır.

ConfigureDevelopmentServices metotu ön tanımlı olarak InMemoryDb ile çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir. Herhangi bir değişiklik yapılması gerekmemektedir.

ConfigureStagingServices metotu ön tanımlı olarak PostgreSql ile çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir.

MsSql kullanılmak istenirse aşağıdaki şekilde kullanılır.

ConfigureProductionServices metotu ön tanımlı olarak PostgreSql ile çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir.

MsSql kullanılmak istenirse aşağıdaki şekilde kullanılır.

Handler Klasörü#

CQRS tabanlı sistem metotları ve validasyon tanımları burada oluşturulmaktadır. Oluşturulan sınıf için tüm metotlara aşağıdaki gibi ulaşılır. Yeni bir metod ihtiyacında ilgili klasör altında DevArchitecture Code Generator şablon metotları sınıf nesnesi üzerinde sağ tıklanarak oluşturulur.

WebAPI Katmanı#

Bu katman dış dünyayla haberleşmenin yapıldığı ilk giriş noktasıdır. Business katmanında bulunan Handler'larda tanımlı olan tüm operasyonlar burada otomatik olarak tanımlı gelir özellikle bir kontrol yapmaya gerek yoktur. Controllerların içine yeni bir metot eklenmediği sürece özel bir mekanizması bulunmamaktadır.

Swagger üzerinden api dökümantasyonunu zenginleştirmek isterseniz Controllerlar üzerinde bulunan summaryleri düzgünce yazmanız apiyi kullanacak olan geliştiriciler için faydalı olacaktır.

Aşağıdaki ekran görüntüsüne erişildiğinde yeni oluşturulan modül artık kullanıma hazırdır.

author: Kerem VARIŞ