Ana içeriğe geç

Proje Çalıştırma Web Api

WebAPI Projesini çalıştırmak için öncelikle Visual Studio 2019 üzerinden ortam değişkeni seçimi yapılmalıdır. Ekran üzerinde görülen ortam değişkenlerinin yapısı alt başlıklarda açıklanmıştır.

Eğer bu konfigürasyonlar üzerinde değişiklik yapılmak istenirse WebAPI üzerinde sağ tıklanır. Açılan Menüden Properties menüsüne tıklanır. Açılan ekranda Debug tabından istenilen düzenleme yapılır.

WebAPI#

IIS Express#

Bu ortam değişkeni seçilerek proje başlatıldığında proje InMemoryDb desteğiyle birlikte çalışır. Herhangi bir veri tabanı kurulumuna ihtiyaç olmadan projenizi çalışır hale getirebilirsiniz. IIS Express ortam değişkeni Visual Studio ile ön tanımlı olarak gelmektedir.

IIS_Development#

Bu ortam değişkeni seçilerek proje başlatıldığında proje InMemoryDb desteğiyle birlikte çalışır. Herhangi bir veri tabanı kurulumuna ihtiyaç olmadan projenizi çalışır hale getirebilirsiniz. IIS_Development ortam değişkeni DevArchitecture projesine özel olarak tanımlanmış bir ortam değişkenidir. Geliştirici ortamı için tavsiye edilen ortam değişkenidir. WebAPI projesinde bulunan appsettings.Development.json içinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek yoktur.

IIS_Staging#

Bu ortam değişkeni seçilerek proje başlatıldığında proje PostgreSql veya Ms Sql Server desteğiyle birlikte çalışır. Bu veri tabanlarıyla çalışmak için gerekli kurulumların ve konfigürasyonların yapılmış olması gerekir IIS_Staging ortam değişkeni DevArchitecture projesine özel olarak tanımlanmış bir ortam değişkenidir. Geliştirici ve Demo ortamı için tavsiye edilen ortam değişkenidir. WebAPI projesinde bulunan appsettings.Staging.json dosyası içinden veri tabanı bağlantı cümleleri mevcut konfigürasyonlara göre düzenlenir.

IIS_Production#

Bu ortam değişkeni seçilerek proje başlatıldığında proje PostgreSql veya Ms Sql Server desteğiyle birlikte çalışır. Bu veritabanlarıyla çalışmak için gerekli kurulumların ve konfigürasyonların yapılmış olması gerekir IIS_Production ortam değişkeni DevArchitecture projesine özel olarak tanımlanmış bir ortam değişkenidir. Canlı Yayın ortamı için tavsiye edilen ortam değişkenidir. WebAPI projesinde bulunan appsettings.Production.json dosyası içinden veri tabanı bağlantı cümleleri mevcut konfigürasyonlara göre düzenlenir.

Kullanıcı Adı: admin@adminmail.com

Parola: Q1w212*_*

Swagger üzerinden Auth modülünde /api/Auth/login adresi ve giriş bilgileri kullanılarak sisteme giriş yapılır.

Tebrikler! Artık bir DevArchitecture geliştiricisi olarak aramıza Hoşgeldiniz!

author: Kerem VARIŞ