Ana içeriğe geç

Test Rutinleri

Test Rutinleri Yönetimi#

DevArchitecture bünyesinde test projesi barındırmaktadır. İçerisinde hem birim test hem de entegrasyon testlerini bulundurmaktadır. Katmanlar ile ilgili testlerin temel düzeyde alt yapısı oluşturulmuştur.

DevArchitecture Code Generator ile IEntity ve DocumentDbEntity sınıfından türetilen katmanlardan bir tanesi de ilgili entity'e ait test sınıfıdır. DevArchitecture Code Generator ile Entity'lerden tüm katmanlar oluşturulduğu zaman Test -/> Business -/> HandlerTest klasörünün altına otomatik olarak test sınıfı da oluşturulmaktadır.

Test yazma ile ilgili olarak en çok yaşanan problemlerin başında test rutinleri yazılacağı zaman Setup'ın nasıl yapılacağını bulamama, isimlendirme vb. problemler gelmektedir. DevArchitecture Code Generator, Setup ve test rutini sınıflarını hazır olarak sunmayı hedefler.

Bu aşamadan sonraki test rutinlerini geliştirmek kullanıcının isteğine bağlıdır. Uygulama yayınlama öncesi testler çalıştırılarak bir hatanın olup olmadığının kontrol edilmesi daha sağlıklı bir SDLC ortamı sağlayacaktır.

Not: Mock Data gerektiren test senaryolarında geliştirici Mock Data'yı tanımlamak zorundadır. DevArchitecture Code Generator bu alanları özellikle yorum satırına alarak oluşturmaktadır. Geliştiricinin ilgili sınıfa ait bu alanları hem incelemesi hem de düzenlemesi gerekmektedir. DevArchitecture Code Generator yorum satırlarında gerekli yönlendirmeyi yapmak üzere tasarlanmıştır.

Örnek Mock Data Alanı

author: Kerem VARIŞ